INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Dionizji
Leontyny

6

grudzien

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

piątek, 01.03.2013 08:31

Od 1 sierpnia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 54 2654 180 wew. 25

Nowe obowiązki Gminy:

 1. Gmina przejmuje odpowiedzialność za cały system gospodarki odpadami, począwszy od odbioru odpadów do ich zagospodarowania.
 2. Zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy.
 3. Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: bioodpady, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe.
 4. Na terenie Gminy utworzony zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W Punkcie tym będzie można zostawić bezpłatnie takie rodzaje odpadów jak: zielone i ogrodowe, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
 5. W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina wyłoni w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim uchwaliła:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
 2. Stawki opłat.
 3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.
 4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty.
 5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.
 3. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami.
 4. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny;
 • 14 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób mieszany;
 • od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono stawkę za pojemniki: 110 l – 13 zł, 240 l – 26 zł, 1100 l – 130 zł.


Opłaty wnosimy tylko na rzecz Gminy.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości, określająca m.in. liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.


Pamiętajmy !

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaczną funkcjonować od 1 sierpnia 2018 roku.

 

                                                                                  Urząd Miasta i Gminy 
                                                                                w Piotrkowie Kujawskim

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Deklaracja od 01.04.2020 r. 2021-07-16 13:07:01 Admin
załącznik Nowa deklaracja od 1 sierpnia 2018 r. 2018-07-30 09:35:16 Admin1
załącznik Deklaracja w formacie DOC 2016-08-08 13:51:28 Admin
załącznik Deklaracja w formacie PDF 2016-08-08 13:51:06 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 01.03.2013 08:31
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 08:34
Liczba wyświetleń: 4768

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Mapa serwisu