INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Gabrieli
Marka

24

marzec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 12.03.2018 11:49

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

PIOTRKÓW KUJAWSKI

 

informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 – 2027 oraz Plan Lokalnego Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 – 2027”.

 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z faktu, iż realizacja inwestycji zawartych w treści „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 – 2027 oraz Planu Lokalnego Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 – 2027” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co wyklucza konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odstąpienie następuje w wyniku dokonania uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – pismo z dnia 06.03.2018 r. znak: WOO.410.7.2018.KB.2 oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy – pismo z dnia 11.01.2018 r. znak: NNZ.9022.1.2.2018.

Wszystkie opinie i opracowania dotyczące przedmiotowego dokumentu są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                      Piotrków Kujawski

                                                                               Sławomir Henryk Bogucki

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 12.03.2018 11:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 497

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Mapa serwisu