INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Celestyny
Iwony

19

maj

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W MIEŚCIE I GMINIE PIOTRKÓW KUJAWSKI

środa, 31.12.2014 12:57

Podatki i opłaty na 2024 rok.

Podatek rolny67,50 zł za 1dt żyta. Jest to cena żyta ustalona w celach naliczenia podatku rolnego.

Podatek od gruntów :

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,

 2. pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem wykorzystywanych dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych, dla których stawka wynosi – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023r. poz. 28 i 1688), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 od 1 mpowierzchni 

Podatek od budynków lub ich części :

 1. mieszkalnych – 0,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem wykorzystywanych dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych, dla których stawka wynosi – 11,17 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 6. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

 a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 962,00 zł

 b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 452,00 zł

 c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 776,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12 i powyżej

2092,00

2182,00

trzy osie

12

19

2008,00

2092,00

19 i powyżej

2498,00

2582,00

cztery osie i więcej

12

25

2414,00

2498,00

25

29

2732,00

3462,00

29 i powyżej

2732,00

3768,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

 a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 602,00 zł

 b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 776,00 zł

 c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 928,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton : 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciagnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

2044,00

2146,00

18

31

2414,00

2700,00

31 i powyżej

2498,00

2938,00

3 osie

12

40

2732,00

2956,00

40 i powyżej

2922,00

3814,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 404,00 zł 

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa(przyczepa) + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

488,00

488,00

18

25

642,00

812,00

25 i powyżej

642,00

962,00

dwie osie

12

33

1216,00

1856,00

33

38

1602,00

2092,00

38 i powyżej

1856,00

2772,00

trzy osie

12 i powyżej

1620,00

2092,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

 a) mniejszej niż 22 miejsc – 1 776,00 zł

 b) równej lub wyższej niż 22 miejsc – 1 928,00 zł. 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych (stawka miesięczna) :

1. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny do pojemników lub worków i przekazywane firmie odbierającej odpady komunalne (bioodpady):

 - od osoby zamieszkującej daną nieruchomość - 31 ,00 zł

2. jeżeli odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku :

- od osoby zamieszkującej daną nieruchomość - 29,00 zł

Opłatę, zgodną ze złożoną deklaracją właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. 

Opłata targowa ( stawki dzienne ) : 

1. od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, itp. – 14,00 zł

2. od sprzedaży ze stoisk, własnych urządzeń handlowych, pojazdów, wózków, straganów 26,00 zł

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wysokość cen za wodę i ścieki 2021-12-29 12:50:42 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 31.12.2014 12:57
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2023 10:53
Liczba wyświetleń: 8822

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu