INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Delfiny
Marii

8

grudzien

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Ewidencja Działalności Gospodarczej

piątek, 22.02.2013 09:32

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 54 2654 180 wew. 22

Zmiana dotycząca rejestracji działalności gospodarczej

Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku

Od 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski od 1 stycznia 2012 r. nie jest już organem ewidencyjnym. Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie) jest wniosek CEIDG-1 - można go pobrać na stronie internetowej: www.firma.gov.pl. Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych, którzy chcą rozpocząć działalność dokonuje się poprzez następujące procedury:

I. Nowego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonać w dwojaki sposób:

 1. osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP). System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
 2. niosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym przez przedsiębiorcy urzędzie gminy: osobiście lub wysłany listem poleconym (wówczas własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez Notariusza)

 

II. W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy:

 1. Należy wypełnić wniosek CEIDG-1 komputerowo lub długopisem - pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń;
 2. Wniosek może być wypełniony na stronie internetowej: www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować i przynieść do gminy;
 3. Przy złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca powinien posiadać dowód osobisty oraz decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP (pomyłka w numerze NIP, a zatem sprostowanie wpisu znacznie wydłuża pojawienie się wpisu na stronie CEIDG);
 4. Złożony wniosek CEIDG-1 w gminie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym pracownika gminy i wysłany do CEIDG.
 5. Przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie.
 6. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 7. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu numeru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego.
 8. Dane przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wpis są weryfikowane przez CEIDG, a informacja o niezgodności danych jest wysyłana do przedsiębiorcy drogą elektroniczną - dlatego ważne jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej.
 9. Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.
 10. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubezpieczeń.
 11. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zarejestrować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego. III. Procedury ewidencyjne w zakresie zmian we wpisie, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wykreśleń dokonywane są w ten sam sposób jak przy nowym wpisie.


Przyjęcia interesantów: ul. Kościelna 1 , pokój 13 (I piętro) godz.: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Formularz aktywny wniosku do wypełnienia na komputerze jest na stronie internetowej: www.firma.gov.pl


W załącznikach znajdują się:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do złożenia w pokoju 11
 • Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć
 • Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
 • Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 • Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2018-06-13 09:41:13 Admin
załącznik Część CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych 2017-01-02 13:43:41 Admin
załącznik Część CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza 2017-01-02 13:18:37 Admin
załącznik Część CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych 2017-01-02 13:17:45 Admin
załącznik Część CEIDG-POPR 2017-01-02 13:17:08 Admin
załącznik Część CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa 2017-01-02 13:16:44 Admin
załącznik Część CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej 2017-01-02 13:15:58 Admin
załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2013-03-05 14:25:43 Admin1
załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2013-03-05 14:26:32 Admin1
załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2013-03-05 14:27:01 Admin1
załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2013-03-05 14:27:53 Admin1
załącznik Wniosek na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 2013-03-05 14:29:16 Admin1
załącznik Procedura wyprzedaży posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 2013-03-05 14:29:51 Admin1
załącznik Wnisoek na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 2013-03-05 14:30:32 Admin1
załącznik Procedura zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 2013-03-05 14:30:55 Admin1
załącznik Wniosek na zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 2013-03-05 14:31:55 Admin1
załącznik Procedura zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 2013-03-05 14:32:41 Admin1
załącznik Wniosek na zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym 2013-03-05 14:33:22 Admin1
załącznik Procedura zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym 2013-03-05 14:33:52 Admin1
załącznik Wniosek na zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 2013-03-05 14:34:30 Admin1
załącznik Procedura zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 2013-03-05 14:34:56 Admin1
załącznik Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2013-03-05 14:35:50 Admin1
załącznik Procedura wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2013-03-05 14:36:26 Admin1

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 22.02.2013 09:32
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2013 12:05
Liczba wyświetleń: 4012

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu