INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Bernarda
Martyny

14

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

Kadencja 2014-2018

wtorek, 25.09.2018 16:10

Szanowni Państwo pragnę przedstawić wszystkim mieszkańcom zadania wykonywane w kadencji Burmistrza w latach 2014-2018

 

 1. Dokończono budowę drogi Piotrków Kujawski - Gradowo z dofinansowaniem z funduszu FOGR

 2. Przebudowano ulicę Św. Ducha z dofinansowaniem PROW

 3. Wybudowano 11 km sieci wodociągowej w terenach wiejskich

 4. Wykonano utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o pow. 1000 m².

 5. Przebudowano drogę gminną Połajewo - Złotowo z dofinansowaniem z FOGR – 3800 m.

 6. Przebudowano drogę dojazdową do cmentarza w miejscowości Połajewo – 450 m

 7. Wykonano rekonstrukcję wszystkich 3 studni głębinowych na hydroforni w Zborowcu. Jedna z dofinansowaniem kopalni węgla brunatnego "Konin"

 8. Wybudowano chodnik w miejscowości Szewce oraz Piotrków Kujawski ulica Włocławska, będzie dalsza budowa tego chodnika w kierunku miejscowości Świesz

 9. Przebudowano drogę w miejscowości Czarnotka, Kaspral- Łabędzin oraz Kozy do cmentarza

 10. Trwają przebudowy dróg w miejscowościach Trojaczek, Słuchaj- Wincentowo, Dębołeka – Wójcin

 11. Przebudowano drogę do Ośrodka Zdrowia w Nowej Wsi wraz z parkingiem

 12. Wybudowano plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś z dofinansowaniem z PROW

 13. Trwa remont świetlicy w Nowej Wsi wraz ze schodami wejściowymi.

 14. Wybudowano Przedszkole Samorządowe oraz otworzono Żłobek w Piotrkowie Kujawskim, Dofinansowanie do otwarcia Żłobka z funduszy rządowych.

 15. Dokonano wymiany sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim

 16. Wykonano przyłącze sieci gazowej do Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim

 17. Wykonano plac zabaw w miejscowości Połajewo z dofinansowaniem z PROW

 18. Wykonano odnowienie remizy strażackiej w Połajewie

 19. Trwa budowa kanalizacji burzowej na ulicy sportowej w Piotrkowie Kujawskim, w tym roku będzie realizowany 3 etap

 20. Wykonano ogrodzenie stadionu miejskiego w Piotrkowie Kujawskim oraz uporządkowano teren całego stadionu wraz z pielęgnacyjnym cięciem drzew wokół stadionu

 21. Zakończono rekultywację składowiska odpadów komunalnych

 22. Przebudowano ulicę 1 -go Maja wraz z parkingami oraz chodnikami do skrzyżowania z ulicą Strażacką

 23. Odnowiono budynek Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wraz z utwardzeniem parkingów wokół urzędu, wykonano system klimatyzacji oraz odnowiono wnętrze urzędu.

 24. Przebudowano skwer przy ulicy Poznańskiej

 25. Wykonano oświetlenie parku miejskiego

 26. Wykonano drogę dojazdową do stadionu miejskiego oraz utwardzono parking przy stadionie

 27. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Lubsin, Słuchaj, Chełmiczki oraz uzupełniono brakujące lampy oświetleniowe na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Jeszcze w tym roku będą zakładane lampy w miejscowościach Anusin, Rogalin, Józefowo, Nowa Wieś

 28. Odnowiono boisko przy ulicy Targowej w Piotrkowie Kujawskim wraz z oświetleniem

 29. Wykonano przyłącze energetyczne na stadionie miejskim

 30. Wybudowano plac zabaw w miejscowości Bycz z dofinansowaniem z PROW

 31. Wykonano siłownie zewnętrzne w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Piastowska, Słoneczna, Poznańska z dofinansowaniem z PROW

 32. Rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem z RPO

 33. Wykonano wymianę podłogi w średniej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim

 34. Wykonano centralne ogrzewanie w Remizie OSP w Byczu.

 35. Zakupiono sprzęt dla Zakładu Komunalnego tj. śmieciarka do zbioru popiołu ładowarka Manitu, samochód z HDS do zbierania koszy z terenu Miasta i Gminy z odpadami komunalnymi.

 36. Wybudowano „SLIP” dla służb ratowniczych na Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie

 37. Dokonano remontu budynku po byłym przedszkolu dla potrzeb Biblioteki i Ośrodka Kultury – Nowa siedzba BiOK.

 38. Realizujemy program Infostrada Pomorza i Kujaw, z dofinansowaniem funduszy europejskich.

 39. Zakupiono tablice interaktywne dla szkół z dofinansowaniem funduszy europejskich

 40. Rozpoczęto wymianę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Dębołęce z utwardzeniem wjazdu do szkoły oraz remont boiska przy szkole.

 41. Przebudowano przepusty pod drogami w miejscowości Rzeczyca Piotrków Kujawski ul. Strażacka oraz Topolowa. Będą przebudowywane jeszcze przepusty w miejscowości Szewce oraz za oczyszczalnią ścieków w Piotrkowie Kujawskim.

 42. Wymieniono piec konwekcyjno-parowy w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim oraz piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Byczu

 43. Wykonano uporządkowanie terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie oraz uporządkowano plażę główną oraz trwa porządkowanie małej plaży przy pomoście.

 44. Zakupiono kosiarkę samobieżną do obcinania terenów zielonych i terenu stadionu. Zakupiono także podkaszacze spalinowe i ręczne kosiarki spalinowe.

 45. Trwa wyposażanie posesji mieszkaniowych całej gminy w kosze do gromadzenia popiołu

 46. Wyremontowano dachy Szkoły Podstawowej w Dębołęce oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.

 47. W trakcie mijającej kadencji prowadzono bieżące remonty obiektów szkolnych, remiz OSP oraz świetlic wiejskich

 48. Przez okres mijającej kadencji oprócz asfaltowania drogi utwardzono innymi materiałami:

 • kamień kolejowy koło 8000 ton

 • kruszywo z gruzu budowlanego około 20 000 ton

 • kamień wapienny 16 000 ton

 • prowadzono również naprawy dróg, emulsja i kamieniem

 1. W trakcie mijającej kadencji realizowano dodatkowo następujące działania z dofinansowaniami zewnętrznymi:

 • program zadrzwienia dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 • utylizacja eternitu (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 • dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 • w 2018 r. dofinansowane dla osób chcących wymienić stare piece na piece ekologiczne.(dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska- program pilotażowy dotacja do wymiany 10 piecy)

 1. Podczas mijającej kadencji doposażono jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy z dofinansowaniem z funduszy zewnętrznych przekazano środki na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego oraz Policji

 2. Podczas upływającej kadencji organizowano imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy a zarazem promocji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na zewnątrz tj.

 • coroczne obchody Dni Piotrkowa,

 • Coroczne dożynki Gminno -Parafialne

 • Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne w 2016 r.

 • w 2015 roku Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

 • Występy Kabaretów w Hali Widowiskowo-Sportowej

 • Gminny Dzień Dziecka

 • Dzień Seniora

 1. Organizowano imprezy okolicznościowe oraz z okazji upamiętnienia świąt państwowych

 • Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • Obchody świata odzyskania Niepodległości 11- Listopada

 • otwarcie Nowego Przedszkola

 • Święta Kobiet

 • spotkania Wigilijne i Wielkanocne

 • rocznice powstania OSP Piotrków Kujawski Połajewo oraz Szkół i Warsztatów Terapii Zajęciowej

 1. W sumie na wykonywane zadania na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski pozyskano następujące środki zewnętrzne (dofinansowania unijne oraz z innych możliwych źródeł):

 • Dofinansowanie do budowy nowej oczyszczalni ścieków 5 622 488,26 zł

 • Przebudowa ul. św. Ducha 246 238,97 zł

 • Dofinansowanie na budowę dróg gminnych z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych 288 750,00 zł

 • Dofinansowanie na uruchomienie żłobka w Piotrkowie Kujawskim 104 000,00 zł

 • Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadrzewienie terenu gminy – 42 800 zł

 • Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na na utylizację eternitu 104 890, 73 zł

 • Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 113 094,00 zł

 • Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę piecy –

  20 000 zł

 • Pozyskane środki na zatrudnianie osób z Powiatowego Urzędu Pracy – 2 400 000, 00 zł

W sumie z różnych źródeł w latach 2014- 2018 na realizowane zadania pozyskano z funduszy zewnętrznych kwotę 8 942 261,96

Ponadto odzyskano zaległych podatków od firm n kwotę około 4 640 360,01

 1. odzyskano należności zwrotu VAT od realizowanych inwestycji na kwotę 2 089 434,00 zł

 2. Na chwile obecną w Urzędzie Marszałkowskim złożone są wnioski na dofinansowanie następujących inwestycji:

 • Przebudowa ulic Kalinowa – Wiśniowa na kwotę dofinansowania 1 424 450,00 zł

 • Budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości Lubsin na kwotę 42 494, 00 zł

 1. Jeszcze w tym roku realizowane są lub będą następujące zadania inwestycyjne oraz inne działania na rzecz społeczności gminnej:

 • budowa kanalizacji odwadniającej na ulicach Sportowa, Piastowska, Kalinowa- Wiśniowa

 • budowa Skateparku ul. Słoneczna

 • przebudowa Rynku w Piotrkowie Kujawskim.

 • zakończony będzie projekt przebudowy ulicy smołowej- wystąpimy o pozwolenie na przebudowę tej ulicy

 • trwa wykonywanie projektu przebudowy ulicy Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim

 • trwa wykonywanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedla przy ulicach Poznańska -Topolowa oraz na osiedlu przy ulicy Poduchownej i ulicach przyległych

 • Realizowane będą budowy placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi w miejscowościach Wąsewo i Jerzyce

 • Remonty Remiz tj. (Remiza OSP Piotrków Kuj. Lubsin, Jerzyce)

 • trwa budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim

 • są wytyczane pasy drogowe pod kolejne odcinki dróg wiejskich w miejscowościach Teodorowo, Malina, Wójcin, Anusin, Przedłuż, a już niebawem będą przygotowane następne w innych miejscowościach celem jak najszybszej poprawy warunków drogowych na terenach wiejskich

 • dofinansowaliśmy i dofinansować będziemy inwestycje drogowe na drogach wojewódzkich i powiatowych

 • podczas mijającej kadencji dofinansowano działalność klubów sportowych i w przyszłości także dofinansowania Klubom będą przekazywane

 • w najbliższym czasie zostaną przekazane środki na doposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Światniki, Zborowiec, Gradowo i Wójcin

 • zostaną także przekazane środki i wykonany remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

 • zostaną wykonane remonty przepustów pod drogami w miejscowości Piotrków Kujawski na oczyszczalnię ścieków oraz w miejscowości Szewce droga w kierunku miejscowości Rudzk Mały.

Ponadto podczas upływającej kadencji udzielono finansowej pomocy ze środków gminnych oraz środków rządowych osobom, które ucierpiały podczas klęsk żywiołowych (nawałnice) oraz w zdarzeniach losowych (pożary czy uderzenia pioruna). Wnioskowano także do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie na okoliczność wymarznięć, wymoknięć czy też w ostatnim czasie suszy.

Samorząd w opisywanym okresie tj. 2014-2018 starał się w jak największym zakresie realizować czynności dla podnoszenia standardu życia naszych mieszkańców. Mam świadomość, że potrzeb jest jeszcze bardzo wiele, ale mam także nadzieję, że uda się je zabezpieczyć i zrealizować podczas najbliższych lat.

                                                    Z wyrazami szacunku

                                             Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

                                                 mgr Sławomir Henryk Bogucki

 

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 25.09.2018 16:10
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2018 16:13
Liczba wyświetleń: 1542

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu