INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Bernarda
Martyny

14

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW

wtorek, 09.10.2018 16:49

z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr XXVII/180/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Przystąpić do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.
2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości
2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
§ 3. 1. Do oceny w ramach w/w konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie :
1) Arnold Wesołowski – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim – Przewodniczący
Komisji,
2) Stanisław Kwiatkowski - Dyrektor ZEAS w Piotrkowie Kujawskim,
3) Iwona Siutkowska - przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Członek
Komisji,
4) Ryszard Domański - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim - Członek Komisji.
2. Tryb pracy komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.


Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
Sławomir Henryk Bogucki

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Sprawozdanie 2018-10-09 16:53:45 Admin
załącznik Oferta 2018-10-09 16:54:07 Admin
załącznik Wzór umowy 2018-10-09 16:54:28 Admin
załącznik Kalkulacja kosztów 2018-10-09 16:54:47 Admin
załącznik Harmonogram 2018-10-09 16:55:03 Admin
załącznik Dokument PDF 2018-10-09 16:55:45 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 09.10.2018 16:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1362

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu