INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Eustachego
Mariki

16

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

RPO WK-P Projekt Budowy Sieci Kanalizacji Sanitarnej

środa, 27.03.2013 09:57

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski informuje o zakończeniu prac budowlanych dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Celem głównym projektu jest zwiększenie ochrony i jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa stanu i dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej w mieście Piotrków Kujawski. W wyniku realizacji projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km, natomiast liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniesie 253 osoby. Inwestycja ta, stanowi integralną część Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Wartość projektu to 1 930 177,29 zł, gdzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 to  1 231 345,23 zł.


Zbudowana infrastruktura to sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Od kolektora do poszczególnych posesji na terenie trasy wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przyszłe włączenia poszczególnych posesji nastąpią bezpośrednio do studzienek ulicznych.

Wybudowano w ramach projektu:

  • Sieć sanitarna grawitacyjna fi 200 – 1930 m
  • Sieć sanitarna grawitacyjna fi 160 – 599 m
  • Kolektor tłoczny fi 90 - 408 m
  • Kolektor tłoczny fi 50 - 37 m
  • Tłocznia ścieków - 1 szt
  • Przydomowe przepompownie – 2 szt.

Pierwsze prace związane z realizacją projektu zaczęto 1.08.2007 r. polegały one na sporządzeniu dokumentacji, map, opracowania projektu budowlanego itd. W roku 2010 przystąpiliśmy do realizacji I etapu projektu występując jednocześnie z wnioskiem o dofinansowanie. Po pomyślym przejściu oceny formalnej a następnie merytorycznej otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu naszego wniosku do dofinansowania. W grudniu 2010r podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa. W czerwcu 2011 podpisaliśmy umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem budowlano –instalacyjnym REMBUD SP z o.o. z Włocławka na wykonanie II etapu . W mcu wrześniu zakończone zostały prace budowlano – instalacyjne. Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem projektu.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 27.03.2013 09:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2783

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu